top of page

Knack - check

Het weekblad Knack publiceerde een factcheck naar aanleiding van mijn column over de Covid fraude op Doorbraak.be.  De auteur stuurde me zijn tekst voordien door om me de gelegenheid te geven te antwoorden.  Dat bleek niet meer dan een schijnbeweging te zijn want met mijn waslijst aan opmerkingen werd totaal geen rekening gehouden. 
Voor alle transparantie geef ik hieronder mijn integrale antwoord, zodat u kan meelezen. De zwarte tekst is van de Knack redacteur, mijn opmerkingen zijn gemarkeerd in een kleur.
 

Beste,

 

Hieronder mijn concrete opmerkingen op jouw concrete opmerkingen.  

 

Los van die wetenschappelijke discussie is het ook belangrijk om een stap terug te zetten en te kijken naar de sociaal economische dynamiek die hier al twee jaar speelt. 

Wat me in de Ivermectinediscussie - die als pars pro toto kan dienen voor de hele corona aanpak- opvalt is de ten gronde verschillende benadering en onderzoeksresultaten tussen wat we zien in het rijke Westen en die in ontwikkelingslanden.  Blijkbaar is er een racismebias bij de meldingen van deze onderzoeken en wordt wetenschappelijk onderzoek uit India, Brazilië, Japan, Mexico of Colombia en zelfs Zuid-Afrika  snel onder de mat geveegd of geridiculiseerd.  Of het een kwalijk soort van westers wetenschappelijk racisme is (al dan niet bewust) of dat het gewoonweg gestuurd wordt door financiële belangen of focus weet ik niet.  In elk geval merken we hier duidelijk dat het adagium: “where attention goes, money flows” geldt.  Hier in het westen was er bij aanvang van de pandemie geen interesse (geld, dus) voor een breed opgezet onderzoek naar Ivermectine, de focus lag op de vaccins.  Het verklaart wellicht waarom het meta-onderzoek van Hill zo knullig was.  (Hieronder meer daarover, want de tijdlijn daar is van essentieel belang).  

Het wegzetten en ridiculiseren van Ivermectine louter en alleen als medicijn voor de veestapel (zie verklaringen van de CDC, Fauci en later hier ook Van Ranst) had geen enkel wetenschappelijke grond, maar was enkel een communicatiestrategie. De vraag is waarom? Want dat Ivermectine veilig is weten we al lang uit de jarenlange praktijk in Afrika.  Zoals je weet staat Ivermectine daarom al jaren op lijst van essentiële medicijnen van de WHO.  In Afrika is wordt het niet alleen gebruikt als medicijn tegen rivierblindheid (onchocerciasis), maar ook als profylactisch middel tegen malaria (1) (de WHO heeft hierover ook een paper uit 2016 genaamd Ivermectine for Malaria Controle, maar die is niet meer te downloaden van hun site. Waarom is me niet duidelijk)  De bevolking in centraal Afrika (zie lijst onderaan) neemt daar al jaren trouw elke zondag een tablet, overigens gesponsord door de WHO in haar African Programme for Onchocerciasis Control (APOC) (2).  Bij de APOC-landen zien we een 28% lagere mortaliteitsgraad door Covid dan bij de niet-APOC landen (gewogen voor verschillende factoren, waaronder de Human Development Index).  Dit onderzoek gebeurde door de onderzoekers van Colombia Med. (3) in Cali.  Ander onderzoek van Japanse onderzoekers (4) dat hetzelfde resultaat bekwam staat al een jaar op een pre-print server te wachten op peer review.   Ook dat is een probleem door de druk die op westerse wetenschappers wordt uitgeoefend: er wordt niet alleen geen of onvoldoende geld vrijgemaakt om onderzoek te doen omdat Ivermectine patentloos is en er dus ook geen geld meer te verdienen valt, maar het onderzoek ernaar is inmiddels door de uitspraken van Fauci et al. ook verdacht geworden en wie nog een academische carrière en dus onderzoeksgeld wil krijgen,  blijft best maar ver weg van de combinatie Ivermectine en Covid19.  Waarmee het vrij onderzoek in het westen meteen in perspectief wordt geplaatst.  Het negeren van deze onderzoeken uit Colombia, Brazilië, Japan, et al heeft dus -en ik wik mijn woorden- niet alleen een economische achtergrond maar in het Westen ook een zweem van etnocentrisme om niet te zeggen racisme.

Los van de onderzoeken zien we nu dat Ivermectine standaard wordt gebruikt als covid therapie en profylactisch gebruik, naast de genoemde Afrikaanse landen, ook in Argentinië, Belize, Bolivia, Dominicaanse republiek, Egypte, El Salvador, Guatemala, Honduras, Libanon, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela, Zimbabwe.  

Dat het westen de resultaten in deze landen door het gebruik van Ivermectine dus blijft afdoen als onzin, als louter ontwormingsmiddel voor vee, en dus eigenlijk zegt dat al deze landen op zijn minst achterlijk zijn, wijst niet alleen op westerse arrogantie en paternalisme maar lijkt toch ook alweer impliciet te wijzen op racisme. Daarin gesteund door vele media die anders over elkaar struikelen om als eerste ongelijkheid aan te kaarten.

 

 

Hieronder mijn opmerkingen op je artikel.

 

“De grootste fraude ooit” - hoe antivax-praat in een Doorbraak-column verzeilt

 

Hier gaan we weer. Ik ben niet antivax en ik verkoop geen antivax praat. Ik ben zelf gevaccineerd, tegen wat allemaal behoort tot het medisch geheim. Antivax is een containerbegrip dat dient om te discrimineren en te ridiculiseren. Net zoals het woord praat overigens, maar dit terzijde. Medische behandelingen zijn privé en dienen besproken te worden op basis van je profiel met de huisarts. Vanaf het moment dat het om de publieke ruimte gaat, dan wordt het politiek. Een keuze reduceren tot een scheldwoord “antivax”, is enkel en alleen bedoeld om het zwijgen op te leggen. Het gaat niet dan niet om de inhoud, maar is een drogredenering ad hominem. 

 

Een potpourri van sterke verhalen over de zogezegde gevaren van coronavaccins en de zogezegde werkzaamheid van Ivermectine tegen Covid-19 was tijdens de coronapandemie niet ongebruikelijk. Maar een recente Doorbraak-column maakt het wel heel erg bont.

 

Mattias Desmet (11 maart 2022, Facebook)

“Beste allen, ik probeerde net het meest recente opiniestuk van Alain Grootaers [te delen]. Ik kreeg voor het eerst - jawel, voor het eerst - de melding dat mijn bericht in strijd was met de community-richtlijnen van Facebook. […] Daarmee weten jullie genoeg - lees dat opiniestuk aub.”

 

“U bent bedrogen en belazerd door de grootste fraude op wereldschaal ooit gepleegd. De verantwoordelijken die hier willens en wetens aan hebben meegewerkt zullen ter verantwoording worden geroepen. […] De Belgische staatsvirologen, ook wel gekend als De Paniekzaaiers, zoeken al maar beter naar een advocaat.” Met die dreigende woorden besluit columnist Alain Grootaers een artikel dat op 10 maart verscheen op de opiniewebsite Doorbraak onder de titel “Covid: de grootste fraude ooit”.

 

De column was een absolute hit in coronasceptische kringen. Op Doorbraak bleef het, zelfs achter een betaalmuur, meer dan een week lang het vaakst gelezen stuk. Op Facebook circuleerden honderden screenshots van de tekst. Wie de tekst zelf wilde delen, kreeg echter een bericht te zien dat het ging om “desinformatie die kan leiden tot fysieke schade”. Uit de lucht gegrepen is dat niet: de “opmerkelijke nieuwsfeiten” die Grootaers in zijn column opsomt, blijken twee broodjeaapverhalen uit de internationale antivaxbeweging.

 

U suggereert dat het broodjeaapverhalen zijn.  Dat is niet alleen beledigend en misinformatie van het zuiverste water.  U doet hier zelf wat u zegt te bestrijden. 

Ook hier weer drie drogredenen op een rij:

 • Populistische drogreden: Een beroep op wat de meerderheid vindt of zal gaan vinden.

 • Ridiculisering: Een argument belachelijk maken.

 • Ad hominem: De man in plaats van de bal spelen.

 

Ik merk dat u zich vaak van drogredeneringen bedient, dus hierbij een link van fallacies zodat u deze redengringsfouten in de toekomst kan vermijden. https://iep.utm.edu/fallacy/

 

 

 

Datadump

Het eerste verhaal gaat over de Food and Drug Administration (FDA), die geneesmiddelen goedkeurt voor de Amerikaanse markt. Volgens Grootaers had de FDA bepaalde documenten 75 jaar geheim willen houden.  

maar had ze die recent als een “gigantische datadump” van 55.000 pagina’s vrijgegeven. Waarom? “Om de vis te verdrinken”, want uit de documenten zou blijken “dat Pfizer bij het testen van het vaccin op 1291 bijwerkingen stuitte, waaronder enorm ernstige gevallen die tot zware ziekte en de dood konden leiden en hebben geleid in de testfase”. Klopt dat?

In augustus 2021 verleende de FDA het Pfizer-vaccin een definitieve goedkeuring in de Verenigde Staten. Een actiegroep vroeg, op basis van een wet rond openbaarheid van bestuur, inzage in alle Pfizer-documenten die tot dat oordeel hadden geleid. Zo’n vrijgave kan namelijk niet zomaar: elke pagina moet eerst nagekeken worden op bedrijfsgeheimen of privacygevoelige informatie, bijvoorbeeld die van proefpersonen. De FDA begon in november 2021 met het vrijgeven van die documenten in kleine tranches, maar dat zou decennia aanslepen. Het kwam tot een rechtszaak, waarbij vorige maand werd vastgelegd dat de FDA haar tempo moest opdrijven: 10.000 pagina’s in maart en april, 80.000 pagina’s in mei, juni en juli, 70.000 pagina’s in augustus, en vanaf dan telkens 55.000 pagina’s per maand.

Van een recente “gigantische datadump” van 55.000 pagina’s is dus nog geen sprake. De documenten waar Grootaers naar verwijst, waren bovendien al openbaar sinds november. En indien de FDA binnenkort grote hoeveelheden documenten lost, is dat niet om “de vis verdrinken”, maar omdat ze daartoe gebonden zijn door een rechterlijke uitspraak.

 

Het gaat in totaal -tot op het moment van de vraag tot openbaarheid van de documenten - om 329 000 pagina’s documenten mbt de voorlopige licentie voor het Pfizer vaccin. En vanaf augustus 21 voor de definitieve licentie.  De FDA wilde dit doen a rato van 500 pagina’s per maand omdat het volgens hen standaard procedure was. Al naargelang de bronnen zou dit dan 50 tot 75 jaar duren (50 jaar voor de 329000 pagina en 75 jaar, omdat er altijd nieuwe documenten bijkomen).  Mag ik het vreemd vinden dat er een rechterlijke uitspraak nodig is om deze documenten versneld vrij te geven?  De documenten van Pfizer werden op 108 dagen verzameld en wat de organisatie die de openbaarheid van die documenten vroeg (Public Health and Medical Professionals for Transparency) was precies ook die 108 dagen om de documenten openbaar te maken. De rechter is daar met zijn uitspraak in meegegaan. Als je 108 dagen vergelijkt met 50 jaar, moet je toch al redelijk bijziend zijn om niet te merken dat hier een vertragingsmanoeuvre aan de gang was. Het plots vrijgeven van zoveel pagina’s omdat men voordien niet genoeg pagina’s vrijgaf is exact de definitie van een datadump. 

 

Hieronder een link naar een studie waar duidelijk gesteld wordt dat transparantie over labo’s/ en politisering door de overheden ivm vaccinsruim 10 jaar geleden al een probleem was. De vraag naar transparantie wordt nu opnieuw op tafel gelegd.

https://www.bmj.com/content/376/bmj.o102

 

 

Bijwerkingen

Inhoudelijk dan. Zijn er dan in de vrijgegeven documenten “1.291 bijwerkingen” geopenbaard “bij het testen van het vaccin”? Evenmin. Het rapport waar Grootaers naar verwijst gaat niet over de testfase, maar over de periode van december 2020 tot februari 2021. In die maanden beschikte het Pfizer-vaccin al over een voorlopige goedkeuring en werd het wereldwijd in miljoenen dosissen toegediend. De lijst van “1.291 bijwerkingen” is in werkelijkheid een opsomming van zogenaamde AESI’s (Adverse Events of Special Interest). Dat zijn geen bijwerkingen die concreet zijn vastgesteld als een gevolg van vaccinatie met Pfizer, maar een lijst van mogelijke bijwerkingen die tijdens de monitoringperiode bijzonder in de gaten worden gehouden.

 

Pfizer had voor zijn vaccin slechts een voorlopige goedkeuring en zat dus de facto nog in een testfase tot augustus 2021. Sterker nog: de tijdelijke goedkeuring diende net om de opvolging te garanderen en meer data te verzamelen om de veiligheid en efficiëntie te checken.  Exact de definitie van een testfase.

 

Verder vermeldt Grootaers dat er ondertussen sprake zou zijn van maar liefst 24.404 “spontaan gemelde overlijdens waarvan de vaccins van Pfizer en Moderna de oorzaak zijn”. Daarvoor verwijst hij naar de Amerikaanse databank VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). Een gemelde bijwerking in VAERS betekent echter niet dat er een oorzakelijk verband met een vaccinatie is vastgesteld. Zo’n eventuele band wordt pas later concreet onderzocht.

 

Er waren op drie maanden tijd al 1232 doden geregistreerd en meer dan 42000 bijwerkingen. Een causaal verband is bij vaccinatie (en ook bij andere medicatie-bijwerkingen) moeilijk te leggen, tenzij door middel van autopsie wat bijna nooit is gebeurd. De eerste post-mortem verslagen na vaccinatie duiken pas in september ’21 op. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34591186/)

 

Waar haalde Grootaers al deze foutieve cijfers en beweringen – de “55.000 pagina’s”, de “1.291 bijwerkingen”, de VAERS-dodentallen? 

 

Deze beweringen foutief noemen is foutief. De 55000 pagina’s die de FDA vrijgaf werden op 1 maart vrijgegeven 2022, verplicht door de uitspraak van de rechter. De pagina’s die eerder waren vrijgegeven waren a rato van 500 pagina’s per maand.  “U.S. District Judge Mark T. Pittman, Northern District of Texas, expressed dismay at the FDA’s proposed rate of production. He found the duration requested by the FDA unreasonable, comparing it to the actions of totalitarian nations. As such, the judge on Jan. 6 ordered the FDA to produce at least 55,000 pages per month.” (Bron Bloomberglaw: https://news.bloomberglaw.com/health-law-and-business/why-a-judge-ordered-fda-to-release-covid-19-vaccine-data-pronto)

 

VAERS.  Je kan de cijfers bij VAERS nakijken, maar waarom niet rechtstreeks in het Pfizer rapport? Zie tabel van Pfizer hieronder. Let wel, dit zijn slechts de cijfers tot februari 2021, dus tot aan het begin van de uitrol van de vaccins!!!   Dat rapport meldt op pagina 7 van 

5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021.  

Dat meldt in totaal als relevant cases: 42086 gevallen van serieuze bijwerkingen. 

Daarvan resulteerden er 1223 in de dood

11361 waren op het moment van het onderzoek nog niet hersteld van de bijwerkingen

19582 waren hersteld

520 hersteld, maar met blijvende schade

9400: unknown

(Bron: Pfizer documenten.  Deze pagina’s zijn hier terug te vinden: https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf) 

 

 

We vinden ze terug in een persbericht dat op 3 maart werd uitgestuurd door Children’s Health Defense, de notoire antivax-organisatie van Robert Kennedy jr. Onderaan het Doorbraak-artikel voegde Grootaers een bronverwijzing toe naar een PDF-file, en ook die staat op de website van Children’s Health Defense.

 

Ik heb me helemaal niet gebaseerd op een persbericht van Children’s Health; ik heb dat persbericht nooit gezien, ik sta niet in de database van Children’s Health.  Het was op het moment van mijn research de enige plaats die ik via zoekberichten op internet terugvond waar ik de volledige data aan 55000 documenten kon downloaden.  Voor dit soort uitspraken is de uitdrukking Guilty by Proxy uitgevonden. 

Hieronder nog eens de Zweedse studie waar gesteld wordt dat er mogelijk (ook op lagere termijn) ernstige bijwerkingen zijn. Dit had voorkomen kunnen worden moest men rekening gehouden hebben met farmacovigilantie.

 

https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73

 

Dit is een Israëlische studie waaruit blijkt dat vaccinatie voor jongeren gevaarlijker blijkt dan het krijgen van covid19 

 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1

 

Nog meer bronnen over de neveneffecten door vaccinatie

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3297260/fr/covid-19-la-has-precise-la-place-de-spikevax-dans-la-strategie-vaccinale

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-approval-spikevax-children-aged-6-11

https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2019/01/1705-MIR-Vol26-N3-196_206.pdf

https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/myocardite-pericardite-vaccination-covid19/

https://www.researchgate.net/publication/358834540_Catecholamines_are_the_key_trigger_of_mRNA_SARS-CoV-2_and_mRNA_COVID-19_vaccine-induced_myocarditis_and_sudden_deaths_a_compelling_hypothesis_supported_by_epidemiological_anatomopathological_molecular

https://www.researchgate.net/publication/358834540_Catecholamines_are_the_key_trigger_of_mRNA_SARS-CoV-2_and_mRNA_COVID-19_vaccine-induced_myocarditis_and_sudden_deaths_a_compelling_hypothesis_supported_by_epidemiological_anatomopathological_molecular

Vaak wordt als tegenargument (op deze studies) gezegd dat men causaliteit en correlatie door elkaar haalt. 

 • Als het zo is, waarom niet datzelfde argument gebruiken ivm de sterfgevallen covid19= sterven door covid (causaliteit) vs sterven met covid (correlatie). 

 • Opnieuw: als men het niet weet en dat er een twijfel bestaat, dan dient dit te worden onderzocht en niet enkele weggezet te worden als “antivax-praat”. 

 

 

Big Pharma

Grootaers’ tweede casus is Ivermectine, het antiparasitaire middel dat door sommigen als een wondermiddel tegen Covid-19 wordt verdedigd. De aanleiding is een recente video van Tess Lawrie, een onderzoekster die persoonlijk en via verschillende actiegroepen een pleidooi voor Ivermectine koppelt aan desinformatie over coronavaccins. In haar video beschuldigt ze Andrew Hill, professor aan de University of Liverpool, te zijn beïnvloed of zelfs gecorrumpeerd om zijn standpunt over Ivermectine aan te passen. Op basis van de vroegste gepubliceerde resultaten was Hill aanvankelijk zelf overtuigd van de werkzaamheid van Ivermectine. Maar een overzichtsstudie die hij in januari 2021 samen met enkele andere auteurs publiceerde, besloot toch dat verder onderzoek nog nodig was.

Volgens Lawrie betekende dat het doodsvonnis van Ivermectine als mogelijk medicijn tegen Covid-19. Daarbij hoort een ingewikkelde complottheorie die stelt dat Ivermectine “moest” verdwijnen om de weg vrij te maken voor de vaccins, en dat onder andere Bill Gates daarin een duistere rol speelt. Grootaers schrijft in Doorbraak dat, indien Ivermectine was goedgekeurd, “het hele vaccinatiecircus” niet nodig was geweest.

 

“Ingewikkelde complottheorie” en “duistere rol van Bill Gates”.  Hiervoor is dan weer het woord ‘framing’ uitgevonden! En weer gebruik je een drogreden, deze keer de strawman fallacy waarbij je mijn werkelijke standpunt vervangt door een eigen gefabriceerd standpunt (een karikatuur) die gemakkelijker kan aangevallen worden.  U bedrijft hier geen journalistiek, maar politiek. 

 

Bij deze case is de tijdslijn erg belangrijk.  En ook wat Andrew Hill letterlijk zegt in de videogesprekken met Tess Lawrie die ze gelukkig heeft opgenomen.

Laat me beginnen bij het laatste: de rol van Bill Gates.  Hill zegt in de video letterlijk dat de conclusies van zijn onderzoek niet overeenkomen met zijn bevindingen “omdat hij onder grote druk stond”.  Letterlijk:” “difficult situation” “I’ve got this role where I’m supposed to produce this paper and we’re in a very difficult, delicate balance.”  Na lang aandringen geeft hij toe dat zijn ‘schaduwauteurs’ die zijn pen vasthielden maar dus niet vermeld staan in zijn onderzoek verbonden zijn aan Unitaid.  En dat is inderdaad een onderzoeksinstituut dat  onderandere gefinancierd wordt door Bill Gates.  Gates financiert tegelijk het WHO, de GAVI - The Vaccine Alliance, Unitaid en heeft tegelijk aandelen in de farmareuzen. De rol van Gates is niet duister, hij is publiek. Daar op wijzen is verifieerbare journalistiek, geen rare complottheorie.

 

 

 

Hierbij worden drie zaken uit het oog verloren. Ten eerste verscheen Hills studie pas nadat het Pfizer-vaccin al uitgerold was, en hangt de beslissing van bevoegde gezondheidsinstanties over het aanbevelen van een medicijn heus niet af van één enkele overzichtsanalyse. Ten tweede bestaan er heel wat andere medicijnen die worden toegediend aan coronapatiënten – dexamethasone bijvoorbeeld – maar betekent dat niet dat vaccinatie daardoor afgeraden zou worden. 

 

De tijdslijn dan.  Het onderzoek van Hill stond al eerder op een pre-print server en het was die pre print die het WHO en vervolgens ook regeringen in Europa en de VS aangrepen om Ivermectine te verketteren.  Pas nadien is er een retractie gekomen omdat het onderzoek van Hill inderdaad erg slordig was, iets dat Lawrie ook aangeeft in haar gesprekken met Hill.  De beweringen dat de universiteit van Hill 40 miljoen dollar heeft gekregen van Unitaid heb ik niet kunnen verifiëren en heb ik dan ook niet gepubliceerd. Mijn mail hierover aan de universiteit van Liverpool is nog niet beantwoord.

 

Uw vergelijking met Dexamethasone is erg ongelukkig want Dexamethasone is een symptoombestrijder. Ivermectine, zo blijkt uit onderzoek (zie de lijst infra) stopt de virusreplicatie. 

 

En ten derde bleek de bewuste meta-analyse van Hill enkele maanden later sowieso waardeloos: niet omdat hij zelf fouten maakte, maar omdat in zijn overzichtsstudie sommige van de meest positieve onderzoeken over Ivermectine frauduleus bleken te zijn. Eenmaal je die uit de mix haalde, verdwenen de gunstige effecten van Ivermectine als sneeuw voor de zon. Ook vandaag bestaat nog steeds geen overtuigend bewijs dat Ivermectine werkzaam is tegen Covid-19.

 

De onderzoeken wat betreft de werkzaamheid van Ivermectine in infra.

 

 

Dus nee, de coronacrisis is niet “de grootste fraude op wereldschaal ooit” en Marc Van Ranst hoeft nog niet meteen op zoek naar een advocaat. Doorbraak hanteert als slogan “Meer dan een mening”, maar in Grootaers’ column wordt die mening vooral vergezeld van sterke verhalen die rechtstreeks zijn overgenomen uit internationale antivax-kringen.

 

Dus ja, ik blijf erbij dat de aanpak van de Covid19 crisis, de maatregelen, de massale uitrol van een vaccin waarvan de neveneffecten op korte termijn tot ziekte en zelfs dood kunnen leiden en waarvan de lange termijneffecten totaal niet bekend zijn en daaruit gevolgd de vaccinatiedwang , de lockdowns, de aantasting van onze burgerlijke vrijheden met de catastrofale gevolgen op onze kinderen en de geestelijke gezondheid, de grootste fraude op wereldschaal zijn en daarbij dat de onderzoeken, het gebrek aan fondsen of het gericht uitdelen van fondsen het gevolg zijn van een etnocentrische aanpak waarvoor de vroeger zo kritische media onbegrijpelijk blind blijven. En dan zwijg ik nog over het opzij schuiven van de huisarts in deze hele crisis, waarbij we van de ene dag op de andere in een door de staat en supranationale instellingen gestuurde gezondheidszorg zijn beland en de arts-patiënt relatie niet alleen werd weggeschoven, maar ook nog eens werd gesanctioneerd. Tot slot:  de kernvraag bij Ivermectine is ook: het is bewezen veilig en toch mag het niet gebruikt worden. Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat dit met veilige medicatie gebeurt. Wanneer het gebruik toegelaten was hier in het westen, konden we het ook gemakkelijker testen.  Maar blijkbaar was dat niet gewenst. 

 

 

De vaccins kregen voorrang op behandeling. 

Aan de artsen werd aangeraden om geen covid19 patiënten te ontvangen (ze werden naar huis gestuurd en mochten enkel Perdolan of aanverwante nemen). Er was dus geen vroege ingreep bij besmetting of ziekte. Mensen moesten thuis blijven zonder antivirale middelen, zonder dat er werd aangeraden om vitamines (D) of zink te nemen die een bewezen effect hebben. Er werd geen rekening gehouden met preventieve behandelingen of behandelingen bij de eerste symptomen. 

Als de ziekte erger werd, werden ze in de ziekenhuizen opgenomen waar er vervolgens een probleem ontstond door de grote toevoer. Er was maar één strategie: Iedereen moest het vaccin krijgen, ongeacht het feit dat het voorlopig goedgekeurd was en ongeacht het profiel van de patiënt. One size fits all.

 

 

Links

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rmv.2265

 

https://assets.researchsquare.com/files/rs-1290999/v1/e9c952cd-8617-4c00-9d4c-537a3ad9a3e1.pdf?c=1643831793

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443921002271

 

https://skeenapublishers.com/journal/ijide/IJIDE-03-00016.pdf

 

https://www.cureus.com/articles/82162

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1341321X21003603?fbclid=IwAR32wm-rNiRT6ipd6KlncwULDkH2tAZqt9JqoWfX7yS_JdkPCB7SkOLzraM

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857921013571?fbclid=IwAR11QECcBXcTdWV7HTRwtVcDURT8c_wzANEx9bJ3cXrzFd06KbXumEh-iKs

 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.29.21254554v1

 

https://www.cureus.com/articles/82162-ivermectin-prophylaxis-used-for-covid-19-a-citywide-prospective-observational-study-of-223128-subjects-using-propensity-score-matching?fbclid=IwAR0raj6l02Iklv2bHBBm4_WLYPaztMMR-nQuE5LqGB82F6ceSu-ufr2AsB0

 

 

 

 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34184757/

 2. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275809/DIR-COORD-APOC-RAP-TCC22-eng.pdf

 3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33795896/

 4. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.26.21254377v1.article-info

 

 

Afrikaanse landen waar Ivermectine wekelijks wordt gebruikt als profylactisch middel tegen rivierblindheid en malaria

Angola,Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central Africa, Chad, Republic of Congo, Cote d’Ivoire, Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Liberia, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, South Sudan, Sudan, Togo, Uganda, Tanzania. 

 

 

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/antiviral-therapy/ivermectin/ https://clinicaltrials.gov/ct2/home 

https://ivmmeta.com/ https://c19ivermectin.com/ 

http://www.metaevidence.org/ 

Bronnen, onder meer: 

1 - Chosidow A, and Gendrel D (2016) Safety of oral ivermectin in children. Arch Pediatr 23:204–209 

2 - Abdulamir AS, and Hill A (2021) Preliminary meta-analysis of randomized trials of ivermectin to treat SARS-CoV-2 infection. Research Square. 

3- Lawrie T (2021) Ivermectin reduces the risk of death from COVID-19 – a rapid review and meta-analysis in support of the recommendation of the Front Line COVID-19 Critical Care Alliance. Research gate. 

4 - Kory P (2021) Review of the Emerging Evidence Supporting the Use of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19.

 

 

 

Bronnen

 1. te Velthuis AJW, van den Worm SHE, Sims AC, Baric RS, Snijder EJ, van Hemert MJ. Zn(2+) inhibits coronavirus and arterivirus RNA polymerase activity in vitro and zinc ionophores block the replication of these viruses in cell culture. PLoS Pathog. 2010;6: e1001176–e1001176. doi:10.1371/journal.ppat.1001176

 2. Prasad AS, Fitzgerald JT, Bao B, Beck FWJ, Chandrasekar PH. Duration of Symptoms and Plasma Cytokine Levels in Patients with the Common Cold Treated with Zinc Acetate. Ann Intern Med. 2000;133: 245–252. doi:10.7326/0003-4819-133-4-200008150-00006

 3. Suara RO, Crowe Jr JE. Effect of zinc salts on respiratory syncytial virus replication. Antimicrob Agents Chemother. 2004;48: 783–790. doi:10.1128/aac.48.3.783-790.2004

 4. Singh M, Das RR. Zinc for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015. doi:10.1002/14651858.CD001364.pub5

 5. Carlucci PM, Ahuja T, Petrilli C, Rajagopalan H, Jones S, Rahimian J. Hydroxychloroquine and azithromycin plus zinc vs hydroxychloroquine and azithromycin alone: outcomes in hospitalized COVID-19 patients. medRxiv. 2020; 2020.05.02.20080036. doi:10.1101/2020.05.02.20080036

 6. Vogel-González M, Talló-Parra M, Herrera-Fernández V, Pérez-Vilaró G, Chillón M, Nogués X, et al. Low zinc levels at clinical admission associates with poor outcomes in COVID-19. medRxiv. 2020; 2020.10.07.20208645. doi:10.1101/2020.10.07.20208645

 7. Finzi E. Treatment of SARS-CoV-2 with high dose oral zinc salts: A report on four patients. Int J Infect Dis. 2020;99: 307–309. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.06.006

 8. Derwand R, Scholz M, Zelenko V. COVID-19 outpatients: early risk-stratified treatment with zinc plus low-dose hydroxychloroquine and azithromycin: a retrospective case series study. Int J Antimicrob Agents. 2020;56: 106214. doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.106214

 9. Dubourg G, Lagier JC, Brouqui P, Casalta JP, Jacomo V, La Scola B, et al. Low blood zinc concentrations in patients with poor clinical outcome during SARS-CoV-2 infection: is there a need to supplement with zinc COVID-19 patients? J Microbiol Immunol Infect. 2021. doi:10.1016/j.jmii.2021.01.012

 10. Jothimani D, Kailasam E, Danielraj S, Nallathambi B, Ramachandran H, Sekar P, et al. COVID-19: Poor outcomes in patients with zinc deficiency. Int J Infect Dis. 2020;100: 343–349. doi:10.1016/j.ijid.2020.09.014

 11. Rahman MT, Idid SZ. Can Zn Be a Critical Element in COVID-19 Treatment? Biol Trace Elem Res. 2021;199: 550–558. doi:10.1007/s12011-020-02194-9

 12. Ferder L, Giménez VMM, Inserra F, Tajer C, Antonietti L, Mariani J, et al. Vitamin D supplementation as a rational pharmacological approach in the COVID-19 pandemic. Am J Physiol – Lung Cell Mol Physiol. 2020;319: L941-L948. doi:10.1152/AJPLUNG.00186.2020

 13. Charoenngam N, Holick MF. Immunologic effects of vitamin d on human health and disease. Nutrients. 2020;12: 2097. doi:10.3390/nu12072097

 14. Jolliffe DA, Camargo CA, Sluyter JD, Aglipay M, Aloia JF, Bergman P, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: systematic review and meta-analysis of aggregate data from randomised controlled trials. medRxiv. 2020; 2020.07.14.20152728. doi:10.1101/2020.07.14.20152728

 15. Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, Greenberg L, Aloia JF, Bergman P, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 2017;356: i6583. doi:10.1136/bmj.i6583

 16. Bergman P, Lindh ÅU, Björkhem-Bergman L, Lindh JD. Vitamin D and Respiratory Tract Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. PLoS One. 2013;8: e65835. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0065835

 17. Urashima M, Segawa T, Okazaki M, Kurihara M, Wada Y, Ida H. Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren. Am J Clin Nutr. 2010;91: 1255–1260. doi:10.3945/ajcn.2009.29094

 18. Yadav D, Birdi A, Tomo S, Charan J, Bhardwaj P, Sharma P. Association of Vitamin D Status with COVID-19 Infection and Mortality in the Asia Pacific region: A Cross-Sectional Study. Indian J Clin Biochem. 2021. doi:10.1007/s12291-020-00950-1

 19. Bakaloudi DR, Chourdakis M. Is vitamin D deficiency associated with the COVID-19 epidemic in Europe? medRxiv. 2021; 2021.01.28.21250673. doi:10.1101/2021.01.28.21250673

 20. Walrand S. Autumn COVID-19 surge dates in Europe correlated to latitudes, not to temperature-humidity, pointing to vitamin D as contributing factor. Sci Rep. 2021;11: 1981. doi:10.1038/s41598-021-81419-w

 21. Demir M, Demir F, Aygun H. Vitamin D deficiency is associated with COVID-19 positivity and severity of the disease. J Med Virol. 2021;93: 2992–2999. doi:https://doi.org/10.1002/jmv.26832

 22. Israel A, Cicurel A, Feldhamer I, Dror Y, Giveon SM, Gillis D, et al. The link between vitamin D deficiency and Covid-19 in a large population. medRxiv. 2020; 2020.09.04.20188268. doi:10.1101/2020.09.04.20188268

 23. Brenner H, Holleczek B, Schöttker B. Vitamin D insufficiency and deficiency and mortality from respiratory diseases in a cohort of older adults: Potential for limiting the death toll during and beyond the COVID-19 pandemic? Nutrients. 2020;12: 2488. doi:10.3390/nu12082488

 24. Ahmed F. A Network-Based Analysis Reveals the Mechanism Underlying Vitamin D in Suppressing Cytokine Storm and Virus in SARS-CoV-2 Infection. Front Immunol. 2020;11: 590459. doi:10.3389/fimmu.2020.590459

 25. Griffin G, Hewison M, Hopkin J, Kenny R, Quinton R, Rhodes J, et al. Vitamin D and COVID-19: Evidence and recommendations for supplementation. R Soc Open Sci. 2020;7: 201912. doi:10.1098/rsos.201912rsos201912

 26. Grant WB, Lahore H, McDonnell SL, Baggerly CA, French CB, Aliano JL, et al. Evidence that vitamin d supplementation could reduce risk of influenza and covid-19 infections and deaths. Nutrients. 2020;12: 988. doi:10.3390/nu12040988

 27. Ali N. Role of vitamin D in preventing of COVID-19 infection, progression and severity. J Infect Public Health. 2020;13: 1373–1380. doi:10.1016/j.jiph.2020.06.021

 28. Miri M, Kouchek M, Rahat Dahmardeh A, Sistanizad M. Effect of High-Dose Vitamin D on Duration of Mechanical Ventilation in ICU Patients. Iran J Pharm Res IJPR. 2019;18: 1067–1072. doi:10.22037/ijpr.2019.1100647

 29. Rastogi A, Bhansali A, Khare N, Suri V, Yaddanapudi N, Sachdeva N, et al. Short term, high-dose vitamin D supplementation for COVID-19 disease: a randomised, placebo-controlled, study (SHADE study). Postgrad Med J. 2020; postgradmedj-2020-139065. doi:10.1136/postgradmedj-2020-139065

 30. Entrenas Castillo M, Entrenas Costa LM, Vaquero Barrios JM, Alcalá Díaz JF, López Miranda J, Bouillon R, et al. “Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study.” J Steroid Biochem Mol Biol. 2020;203: 105751. doi:https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2020.105751

 31. Nogués X, Ovejero Crespo D, Quesada Gómez J, Bouillon R, Arenas D, Pascual J, et al. Calcifediol Treatment and COVID-19-Related Outcomes. SSRN Electron J. 2021. doi:10.2139/ssrn.3771318

 32. Annweiler C, Hanotte B, Grandin de l’Eprevier C, Sabatier J-M, Lafaie L, Célarier T. Vitamin D and survival in COVID-19 patients: A quasi-experimental study. J Steroid Biochem Mol Biol. 2020;204: 105771. doi:https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2020.105771

 33. Ling SF, Broad E, Murphy R, Pappachan JM, Pardesi-Newton S, Kong M-F, et al. High-Dose Cholecalciferol Booster Therapy is Associated with a Reduced Risk of Mortality in Patients with COVID-19: A Cross-Sectional Multi-Centre Observational Study. Nutrients. 2020. p. 3799. doi:10.3390/nu12123799

 34. Cangiano B, Fatti LM, Danesi L, Gazzano G, Croci M, Vitale G, et al. Mortality in an Italian nursing home during COVID-19 pandemic: correlation with gender, age, ADL, vitamin D supplementation, and limitations of the diagnostic tests. Aging (Albany NY). 2020;12: 24522–24534. doi:10.18632/aging.202307

 35. Alcala-diaz JF, Limia-perez L, Gomez-huelgas R, Martin-escalante MD, Cortes-rodriguez B, Zambrana-garcia JL, et al. Calcifediol Treatment and Hospital Mortality Due to COVID-19 : A Cohort Study. 2021;3: 1–13.

 36. Loucera C, Peña-Chilet M, Esteban-Medina M, Muñoyerro-Muñiz D, Villegas R, Lopez-Miranda J, et al. Real world evidence of calcifediol use and mortality rate of COVID-19 hospitalized in a large cohort of 16,401 Andalusian patients. medRxiv. 2021; 2021.04.27.21255937. doi:10.1101/2021.04.27.21255937

 37. Lehrer S, Rheinstein PH. Ivermectin docks to the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain attached to ACE2. In Vivo (Brooklyn). 2020;34: 3023–3026. doi:10.21873/invivo.12134

 38. Caly L, Druce JD, Catton MG, Jans DA, Wagstaff KM. The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Antiviral Res. 2020;178: 104787. doi:10.1016/j.antiviral.2020.104787

 39. Sen Gupta PS, Biswal S, Panda SK, Ray AK, Rana MK. Binding mechanism and structural insights into the identified protein target of COVID-19 and importin-α with in-vitro effective drug ivermectin. J Biomol Struct Dyn. 2020;0: 1–10. doi:10.1080/07391102.2020.1839564

 40. Swargiary A. Ivermectin as a promising RNA-dependent RNA polymerase inhibitor and a therapeutic drug against SARS-CoV2: Evidence from in silico studies. Res Sq. 2020. Available: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-73308/v1

 41. Yang SNY, Atkinson SC, Wang C, Lee A, Bogoyevitch MA, Borg NA, et al. The broad spectrum antiviral ivermectin targets the host nuclear transport importin α/β1 heterodimer. Antiviral Res. 2020;177. doi:10.1016/j.antiviral.2020.104760

 42. Zhang X, Song Y, Ci X, An N, Ju Y, Li H, et al. Ivermectin inhibits LPS-induced production of inflammatory cytokines and improves LPS-induced survival in mice. Inflamm Res. 2008;57: 524–529. doi:10.1007/s00011-008-8007-8

 43. Ci X, Li H, Yu Q, Zhang X, Yu L, Chen N, et al. Avermectin exerts anti-inflammatory effect by downregulating the nuclear transcription factor kappa-B and mitogen-activated protein kinase activation pathway. Fundam Clin Pharmacol. 2009;23: 449–455. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=19453757

 44. Zhang X, Song Y, Xiong H, Ci X, Li H, Yu L, et al. Inhibitory effects of ivermectin on nitric oxide and prostaglandin E2 production in LPS-stimulated RAW 264.7 macrophages. Int Immunopharmacol. 2009;9: 354–359. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=19168156

 45. Bernigaud C, Guillemot D, Ahmed‐Belkacem A, Grimaldi‐Bensouda L, Lespine A, Berry F, et al. Oral ivermectin for a scabies outbreak in a long‐term–care facility: Potential value in preventing COVID‐19 and associated mortality? Br J Dermatol. 2021;184: 1207–1209. doi:10.1111/bjd.19821

 46. Elgazzar A, Hany B, Youssef SA. Efficacy and Safety of Ivermectin for Treatment and prophylaxis of COVID-19 Pandemic. Res Sq. 2020;PREPRINT: 1–9. Available: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-100956/v3

 47. Hellwig MD, Maia A. A COVID-19 prophylaxis? Lower incidence associated with prophylactic administration of ivermectin. Int J Antimicrob Agents. 2021;57: 106248. doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.106248

 48. Carvallo HE, Hirsch RR, Psaltis A, Contrera V. Study of the Efficacy and Safety of Topical Ivermectin + Iota- Carrageenan in the Prophylaxis against COVID-19 in Health Personnel. J Biomed Res Clin Investig. 2020;2: 1–6.

 49. Shouman W, Hegazy A, Nafae R, Sileem A. Use of Ivermectin as a potential chemoprophylaxis for COVID-19 in Egypt : A Randomised clinical trial. J Clin Diagnostic Res. 2021;15: 27–32. doi:10.7860/JCDR/2021/46795.14529

 50. Behera P, Patro BK, Singh AK, Chandanshive PD, Ravi Kumar SR, Pradhan SK, et al. Role of ivermectin in the prevention of COVID-19 infection among healthcare workers in India: A matched case-control study. PLoS One. 2021;16: e0247163. doi:10.1101/2020.10.29.20222661

 51. Carvallo HE, Hirsch RR, Farinella ME. Safety and efficacy of the combined use of ivermectin, dexamethasone, enoxaparin and aspirin against COVID-19. medRxiv. 2020. doi:10.1101/2020.09.10.20191619

 52. Gorial FI, Mashhadani S, Sayaly HM, Dakhil BD, AlMashhadani MM, Aljabory AM, et al. Effectiveness of ivermectin as add-on therapy in COVID-19 management (pilot trial). medRxiv. 2020;2: 2–13. doi:10.1101/2020.07.07.20145979

 53. Khan, M.S.I., Khan MSI, Debnath CR, Nath PN, Mahtab MA, Nabeka H, et al. Ivermectin Treatment May Improve the Prognosis of Patients With COVID-19. Arch Bronconeumol. 2020;56: 816–830.

 54. Morgenstern J, Redondo JN, de León A, Canela JM, Torres N, Tavares J, et al. The use of compassionate ivermectin in the management of symptomatic outpatients and hospitalized patients with clinical diagnosis of COVID-19 at the Medical Center Bournigal and the Medical Center Punta Cana, Rescue Group, Dominican Republic, from may 1. J Clin Trials. 2020;11: 9–12. doi:10.1101/2020.10.29.20222505

 55. Alam MT, Murshed R, Bhiuyan E, Saber S, Alam RF, Robin RC. A Case Series of 100 COVID-19 Positive Patients Treated with Combination of Ivermectin and Doxycycline. J Bangladesh Coll Physicians Surg. 2020;38: 10–15. doi:10.3329/jbcps.v38i0.47512

 56. Rajter JC, Sherman MS, Fatteh N, Vogel F, Sacks J, Rajter JJ. Use of Ivermectin Is Associated With Lower Mortality in Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019: The Ivermectin in COVID Nineteen Study. Chest. 2021;159: 85–92. doi:10.1016/j.chest.2020.10.009

 57. Patel AN, Mba SSD, Grainger DW. Usefulness of Ivermectin in COVID-19 Illness. https://kitasato-infection-control.info/swfu/d/COVID-19_Illness.pdf. 2020; 1–13. Available: https://ssrn.com/abstract=3580524

 58. Hashim HA, Maulood MF, Rasheed AM, Fatak DF, Kabah KK, Abdulamir AS. Controlled randomized clinical trial on using Ivermectin with Doxycycline for treating COVID-19 patients in Baghdad, Iraq. medRxiv. 2020;48. doi:https://doi.org/10.1101/2020.10.26.20219345

 59. Niaee MS, Gheibi N, Namdar P, Allami A, Zolghadr L, Javadi A, et al. Ivermectin as an adjunct treatment for hospitalized adult COVID-19 patients: A randomized multi-center clinical trial (preprint). Res Sq. 2020; 1–18. Available: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-109670/v1

 60. Spoorthi V, Sasank S. Utility of Ivermectin and Doxycycline combination for the treatment of SARS-CoV-2. Int Arch Integr Med. 2020;7: 177–182. Available: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-146744358

 61. Chamie J. Real-World Evidence : The Case of Peru Causality between Ivermectin and COVID-19 Infection Fatality Rate. 2020.

 62. Abdulamir AS, Ahmed S, Asghar A, Babalola OE, Basri R, Chachar AZK, et al. Preliminary meta-analysis of randomized trials of ivermectin to treat SARS-CoV-2 infection. Res Sq. 2021.

 63. Kory P. Review of the Emerging Evidence Supporting the Use of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. Front Line COVID-19 Crit Care Alliance. 2021; 1–21.

 64. Bryant A, Lawrie TA, Dowswell T, Fordham EJ, Mitchell S, Hill SR, et al. Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines. Am J Ther. 2021;1: e1–e27. doi:doi: 10.1097/MJT.0000000000001402

 65. Liu J, Cao R, Xu M, Wang X, Zhang H, Hu H, et al. Hydroxychloroquine, a less toxic derivative of chloroquine, is effective in inhibiting SARS-CoV-2 infection in vitro. Cell Discov. 2020;6: 16. doi:10.1038/s41421-020-0156-0

 66. Wang M, Cao R, Zhang L, Yang X, Liu J, Xu M, et al. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Res. 2020;30: 269–271. doi:10.1038/s41422-020-0282-0

 67. Gautret P, Lagier JC, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Mailhe M, et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. Int J Antimicrob Agents. 2020. doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.105949

 68. Andreani J, Le Bideau M, Duflot I, Jardot P, Rolland C, Boxberger M, et al. In vitro testing of combined hydroxychloroquine and azithromycin on SARS-CoV-2 shows synergistic effect. Microb Pathog. 2020;145: 104228. doi:https://doi.org/10.1016/j.micpath.2020.104228

 69. Gautret P, Million M, Jarrot P-A, Camoin-Jau L, Colson P, Fenollar F, et al. Natural history of COVID-19 and therapeutic options. Expert Rev Clin Immunol. 2020;16: 1159–1184. doi:10.1080/1744666X.2021.1847640

 70. Gao J, Tian Z, Yang X. Breakthrough: Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies. Biosci Trends. 2020;14: 72–73. doi:10.5582/bst.2020.01047

 71. Roussel Y, Raoult D. Influence of conflicts of interest on public positions in the COVID-19 era, the case of Gilead Sciences. New microbes new Infect. 2020;38: 100710. doi:10.1016/j.nmni.2020.100710

 72. Million M, Gautret P, Colson P, Roussel Y, Dubourg G, Chabriere E, et al. Clinical efficacy of chloroquine derivatives in COVID-19 infection: comparative meta-analysis between the big data and the real world. New Microbes New Infect. 2020;38: 100709. doi:https://doi.org/10.1016/j.nmni.2020.100709

 73. Chen Z, Hu J, Zhang Z, Jiang S, Han S, Yan D, et al. Efficacy of hydroxychloroquine in patients with COVID-19: results of a randomized clinical trial. medRxiv. 2020; 2020.03.22.20040758. doi:10.1101/2020.03.22.20040758

 74. Huang M, Tang T, Pang P, Li M, Ma R, Lu J, et al. Treating COVID-19 with Chloroquine. J Mol Cell Biol. 2020;12: 322–325. doi:10.1093/jmcb/mjaa014

 75. Tang W, Cao Z, Han M, Wang Z, Chen J, Sun W, et al. Hydroxychloroquine in patients with mainly mild to moderate coronavirus disease 2019: open label, randomised controlled trial. BMJ. 2020;369: m1849. doi:10.1136/bmj.m1849

 76. Chen L, Zhang Z-Y, Fu J-G, Feng Z-P, Zhang S-Z, Han Q-Y, et al. Efficacy and safety of chloroquine or hydroxychloroquine in moderate type of COVID-19: a prospective open-label randomized controlled study. medRxiv. 2020; 2020.06.19.20136093. doi:10.1101/2020.06.19.20136093

 77. Mitjà O, Corbacho-Monné M, Ubals M, Alemany A, Suñer C, Tebé C, et al. A Cluster-Randomized Trial of Hydroxychloroquine for Prevention of Covid-19. N Engl J Med. 2020;384: 417–427. doi:10.1056/NEJMoa2021801

 78. Guérin V, Lévy P, Thomas J-L, Lardenois T, Lacrosse P, Sarrazin E, et al. Azithromycin and Hydroxychloroquine Accelerate Recovery of Outpatients with Mild/Moderate COVID-19. Asian J Med Heal. 2020;18: 45–55. doi:10.9734/ajmah/2020/v18i730224

 79. Hong KS, Jang JG, Hur J, Lee JH, Kim HN, Lee W, et al. Early Hydroxychloroquine Administration for Rapid Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Eradication. Infect Chemother. 2020;52: 396–402. Available: https://doi.org/10.3947/ic.2020.52.3.396

 80. Bernabeu-Wittel M, Ternero-Vega JE, Nieto-Martín MD, Moreno-Gaviño L, Conde-Guzmán C, Delgado-Cuesta J, et al. Effectiveness of a On-site Medicalization Program for Nursing Homes With COVID-19 Outbreaks. Journals Gerontol Ser A. 2021;76: e19–e27. doi:10.1093/gerona/glaa192

 81. Ip A, Ahn J, Zhou Y, Goy AH, Hansen E, Pecora AL, et al. Hydroxychloroquine in the treatment of outpatients with mildly symptomatic COVID-19: a multi-center observational study. BMC Infect Dis. 2021;21: 72. doi:10.1186/s12879-021-05773-w

 82. Su Y, Ling Y, Ma Y, Tao L, Miao Q, Shi Q, et al. Efficacy of early hydroxychloroquine treatment in preventing COVID-19 pneumonia aggravation, the experience from Shanghai, China. Biosci Trends. 2020. doi:10.5582/BST.2020.03340

 83. Mokhtari M, Mohraz M, Gouya MM, Namdari Tabar H, Tabrizi J-S, Tayeri K, et al. Clinical outcomes of patients with mild COVID-19 following treatment with hydroxychloroquine in an outpatient setting. Int Immunopharmacol. 2021;96: 107636. doi:https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.107636

 84. Million M, LAGIER J-C, TISSOT-DUPONT H, PAROLA P, BROUQUI P, RAOULT D. Early Treatment with Hydroxychloroquine and Azithromycin in 10,429 COVID-19 Outpatients: A Monocentric Retrospective Cohort Study. preprint. 2021;Mai. doi:https://doi.org/10.35088/vadm-jx92

 85. Venditto VJ, Haydar D, Abdel-Latif A, Gensel JC, Anstead MI, Pitts MG, et al. Immunomodulatory Effects of Azithromycin Revisited: Potential Applications to COVID-19. Front Immunol. 2021;12: 1–19. doi:10.3389/fimmu.2021.574425

 86. Pani A, Lauriola M, Romandini A, Scaglione F. Macrolides and viral infections: focus on azithromycin in COVID-19 pathology. Int J Antimicrob Agents. 2020;56: 106053. doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.106053

 87. Gielen V, Johnston SL, Edwards MR. Azithromycin induces anti-viral responses in bronchial epithelial cells. Eur Respir J. 2010. doi:10.1183/09031936.00095809

 88. Asada M, Yoshida M, Suzuki T, Hatachi Y, Sasaki T, Yasuda H, et al. Macrolide antibiotics inhibit respiratory syncytial virus infection in human airway epithelial cells. Antiviral Res. 2009. doi:10.1016/j.antiviral.2009.05.003

 89. Retallack H, Di Lullo E, Arias C, Knopp KA, Laurie MT, Sandoval-Espinosa C, et al. Zika virus cell tropism in the developing human brain and inhibition by azithromycin. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016. doi:10.1073/pnas.1618029113

 90. Tran DH, Sugamata R, Hirose T, Suzuki S, Noguchi Y, Sugawara A, et al. Azithromycin, a 15-membered macrolide antibiotic, inhibits influenza A(H1N1)pdm09 virus infection by interfering with virus internalization process. J Antibiot (Tokyo). 2019. doi:10.1038/s41429-019-0204-x

 91. Zeng S, Meng X, Huang Q, Lei N, Zeng L, Jiang X, et al. Spiramycin and azithromycin, safe for administration to children, exert antiviral activity against enterovirus A71 in vitro and in vivo. Int J Antimicrob Agents. 2019. doi:10.1016/j.ijantimicag.2018.12.009

 92. Tahan F, Ozcan A, Koc N. Clarithromycin in the treatment of RSV bronchiolitis: A double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Eur Respir J. 2007. doi:10.1183/09031936.00029206

 93. Arabi YM, Deeb AM, Al-Hameed F, Mandourah Y, Almekhlafi GA, Sindi AA, et al. Macrolides in critically ill patients with Middle East Respiratory Syndrome. Int J Infect Dis. 2019. doi:10.1016/j.ijid.2019.01.041

 94. Lee N, Wong CK, Chan MCW, Yeung ESL, Tam WWS, Tsang OTY, et al. Anti-inflammatory effects of adjunctive macrolide treatment in adults hospitalized with influenza: A randomized controlled trial. Antiviral Res. 2017. doi:10.1016/j.antiviral.2017.05.008

 95. Higashi F, Kubo H, Yasuda H, Nukiwa T, Yamaya M. Additional treatment with clarithromycin reduces fever duration in patients with influenza. Respir Investig. 2014. doi:10.1016/j.resinv.2014.05.001

 96. Kakeya H, Seki M, Izumikawa K, Kosai K, Morinaga Y, Kurihara S, et al. Efficacy of combination therapy with oseltamivir phosphate and azithromycin for influenza: A multicenter, open-label, randomized study. PLoS One. 2014. doi:10.1371/journal.pone.0091293

 97. Million M, Lagier JC, Gautret P, Colson P, Fournier PE, Amrane S, et al. Early treatment of COVID-19 patients with hydroxychloroquine and azithromycin: A retrospective analysis of 1061 cases in Marseille, France. Travel Med Infect Dis. 2020. doi:10.1016/j.tmaid.2020.101738

 98. Lagier JC, Million M, Gautret P, Colson P, Cortaredona S, Giraud-Gatineau A, et al. Outcomes of 3,737 COVID-19 patients treated with hydroxychloroquine/azithromycin and other regimens in Marseille, France: A retrospective analysis. Travel Med Infect Dis. 2020;36. doi:10.1016/j.tmaid.2020.101791

 99. Molina JM, Delaugerre C, Le Goff J, Mela-Lima B, Ponscarme D, Goldwirt L, et al. No evidence of rapid antiviral clearance or clinical benefit with the combination of hydroxychloroquine and azithromycin in patients with severe COVID-19 infection. Medecine et Maladies Infectieuses. 2020. doi:10.1016/j.medmal.2020.03.006

 100.     100.Furtado RHM, Berwanger O, Fonseca HA, Corrêa TD, Ferraz LR, Lapa MG, et al. Azithromycin in addition to standard of care versus standard of care alone in the treatment of patients admitted to the hospital with severe COVID-19 in Brazil (COALITION II): a randomised clinical trial. Lancet. 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)31862-6

 101.     101.Cavalcanti AB, Zampieri FG, Rosa RG, Azevedo LCP, Veiga VC, Avezum A, et al. Hydroxychloroquine with or without Azithromycin in Mild-to-Moderate Covid-19. N Engl J Med. 2020. doi:10.1056/nejmoa2019014

 102.     102.Eljaaly K, Alshehri S, Aljabri A, Abraham I, Al Mohajer M, Kalil AC, et al. Clinical failure with and without empiric atypical bacteria coverage in hospitalized adults with community-acquired pneumonia: A systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis. 2017;17: 1–7. doi:10.1186/s12879-017-2495-5

 103.     103.Malek AE, Granwehr BP, Kontoyiannis DP. Doxycycline as a potential partner of COVID-19 therapies. IDCases. 2020;21: e00864. doi:10.1016/j.idcr.2020.e00864

 104.     104.Kanth Manne B, Denorme F, Middleton EA, Portier I, Rowley JW, Stubben C, et al. Platelet gene expression and function in patients with COVID-19. Blood. 2020;136: 1317–1329. doi:10.1182/blood.2020007214

 105.     105.Tenenbaum A, Grossman E, Shemesh J, Fisman EZ, Nosrati I, Motro M. Intermediate but not low doses of aspirin can suppress angiotensin-converting enzyme inhibitor-induced cough. Am J Hypertens. 2000;13: 776–782. doi:10.1016/S0895-7061(00)00268-5

 106.     106.Osborne TF, Veigulis ZP, Arreola DM, Mahajan SM, Roosli E, Curtin CM. Association of mortality and aspirin prescription for COVID-19 patients at the Veterans Health Administration. PLoS One. 2021;16: 5–14. doi:10.1371/journal.pone.0246825

 107.     107.Chow JH, Khanna AK, Kethireddy S, Yamane D, Levine A, Jackson AM, et al. Aspirin Use Is Associated with Decreased Mechanical Ventilation, Intensive Care Unit Admission, and In-Hospital Mortality in Hospitalized Patients with Coronavirus Disease 2019. Anesth Analg. 2021;132: 930–941. doi:10.1213/ANE.0000000000005292

 108.     108.Matsuyama S, Kawase M, Nao N, Shirato K, Ujike M, Kamitani W, et al. The Inhaled Steroid Ciclesonide Blocks SARS-CoV-2 RNA Replication by Targeting the Viral Replication-Transcription Complex in Cultured Cells. J Virol. 2020;95: 1–14. doi:10.1128/jvi.01648-20

 109.     109.Ramakrishnan S, Nicolau D V, Langford B, Mahdi M, Jeffers H, Mwasuku C, et al. Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 (STOIC): a phase 2, open-label, randomised controlled trial. Lancet Respir Med. 2021;19: 1–10. doi:10.1016/s2213-2600(21)00160-0

 110.     110.Yu L-M, Bafadhel M, Dorward J, Hayward G, Saville BR, Gbinigie O, et al. Inhaled budesonide for COVID-19 in people at higher risk of adverse outcomes in the community: interim analyses from the PRINCIPLE trial. medRxiv. 2021. doi:10.1101/2021.04.10.21254672

 111.     111.McCullough PA, Kelly RJ, Ruocco G, Lerma E, Tumlin J, Wheelan KR, et al. Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection. Am J Med. 2021;134: 16–22. doi:10.1016/j.amjmed.2020.07.003

bottom of page